Image

Komatsu LTD tikinti, mədənçilik, meşə təsərrüfatı və hərbi texnika, eləcə də press maşınları, lazerlər və termoelektriklər kimi sənaye avadanlıqları istehsal edən bir Yapon çoxmillətli bir şirkətdir. Onun mərkəzi Minato, Tokio, Yaponiya. Şirkət 1921-ci ildə təsis edilmiş Komatsu, Ishikawa şəhərinin adına layiq görülmüşdür. Ümumdünya Komatsu Qrupu Komatsu Ltd və 182 digər şirkətdən (146 konsolidə edilmiş filial və 35 şirkətin kapital metodu ilə) ibarətdir.

Anbar avadanlıqları

Image
Image
Image
Image

İnşaat / dağ-mədən avadanlıqları

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image