Təkliflər

  

 1. sənayenin müxtəlif istiqamətlərində texniki auditin aparılması; 
 2. istehsal xərclərinin idarəolunan edilərək minimallaşdırılması; 
 3. sıxılmış hava itkilərinin aşkarlanması; 
 4. avadanlıqların sıradan çıxma səbəblərinin təhlili;
 5. hava kompressorlarının və digər avadanlıqların servisi;
 6. sıxılmış havanın keyfiyyətinə nəzarət mexanizminin qurulması; 
 7. tələb olunan standarta uyğun havanın təmin edilməsi;
 8. HACCP sisteminin əvvəldən sonadək qurulması və protokollaşdırılması; 
 9. 100 mikrondan 0,01 mikrona qədər filtrasiya sisteminin qurulması; 
 10. qida istehsalı obyektlərində qida təhlükəsizliyinin qurulması; 
 11. azot və oksigen generatorlarının servisi;
 12. “CCP” kritik riskli nöqtələrin təyin edilməsi; 
 13. avia yanacağın xüsusi filtrasiyası və protokollaşdırılması;
 14. hava, yanacaq, yağ və hidravlika sistemlərinin protokollaşdırılması; 
 15. müxtəlif avadanlıqların elektrik mühərriklərinin inspeksiyası; 
 16. müxtəlif elektrik və sənaye ölçü cihazlarının təmin edilməsi; 
 17. fasiləsiz güc qaynaqları olan sənaye akkumulyatorları;
 18. hazır mühərriklər və generatorların təmin edilməsi və servisi; 
 19. müxtəlif sənaye sürtgü yağlarının təmin edilməsi;
 20. optik kabellərin istənilən hündürlüyə və uzaqlığa təhlükəsiz üfürülməsi; 
 21. tullantı suların emalı üçün layihələr və avadanlıqlar; 
 22. 6000 bara qədər olan yüksək təzyiqli su nasoslarının satışı və servisi;
 23. sənayedə intelektual idarə mexanizminin qurulması;
 24. sənaye subyektlərində elektron hissələrin təmiri və servisi;
 25. sənaye subyektlərinin avtomatlaşdırılması və robotlaşdırılması; 
 26. maye qaz və metan qaz avadanlıqlarının quraşdırılması; 
 27. sənaye obyektlərində risklərin analizi;
 28. bütün növ risklərin sığortalanmasının təşkil olunması.